Autisme

Autisme behandeling en begeleiding

Autisme kenmerkt zich door een beperkte sociale interactie, interesse, communicatie en herhalend gedrag. Volwassenen verwerken prikkels, zoals horen, zien en ruiken, op een andere manier. Ze zijn zich soms meer bewust van details, maar kunnen hierdoor moeilijk overzicht bewaren. Ook de omgang met sociale contacten gaat anders. Er is soms weinig contact met anderen en soms heel actief, maar komt dit soms vreemd over.

Autismebegeleiding

Het is niet aan de buitenkant te zien, maar heeft veel invloed op iemands leven. Geen persoon is gelijk, het heeft vele gezichten. Met de juiste begeleiding kunnen volwassenen en jongvolwassenen een behoorlijk zelfstandig leven leiden. Stichting Droomkinderen begeleidt en ondersteunt deze jeugd met aanverwante stoornissen. Deze jeugd komen het beste tot hun recht in een kleinschalige setting.

Woonvorm: thuis voelen

Belangrijk vinden wij het bieden van veiligheid, het brengen van rust, orde en structuur, een plek om je welkom en thuis te voelen. Dan ontstaan er mogelijkheden tot ontwikkeling, uitdaging en een doel om naar te streven. Als Stichting willen we ook bereikbaar en toegankelijk zijn voor ouders/verzorgers en familieleden van deze jongeren. Bij bezoek uiteraard rekening houdend met wat de medebewoners aan prikkels kunnen verdragen.

Begeleiders

Medewerkers en vrijwilligers vormen de belangrijkste factor bij het realiseren van de doelen van de stichting. De medewerkers hebben ervaring met het werken met jeugd met autisme en zijn vakkundig. Zij beschikken over een flinke dosis humor en zijn flexibel. De medewerkers bejegenen de bewoners respectvol en met genegenheid. Wij vinden het belangrijk dat ook zij zich thuis voelen.