Autisme

Autisme behandeling en begeleiding

Autisme kenmerkt zich door een beperkte sociale interactie, interesse, communicatie en herhalend gedrag. Kinderen verwerken prikkels, zoals horen, zien en ruiken, op een andere manier. Ze zijn zich soms meer bewust van details, maar kunnen hierdoor moeilijk overzicht bewaren. Ook de omgang met sociale contacten gaat anders. Er is soms weinig contact met anderen en soms heel actief, maar komt dit soms vreemd over.

Autismebegeleiding

Het is niet aan de buitenkant te zien, maar heeft veel invloed op iemands leven. Geen persoon is gelijk, het heeft vele gezichten. Met de juiste begeleiding kunnen kinderen en jongvolwassenen een behoorlijk zelfstandig leven leiden. Stichting Droomkinderen begeleidt en ondersteunt deze jeugd met aanverwante stoornissen. Deze jeugd komen het beste tot hun recht in een kleinschalige setting.

Woonvorm: thuis voelen

Stichting Droomkinderen biedt een woonvorm voor kinderen met autisme (ASS, autismespectrumstoornis). Belangrijk vinden wij het bieden van veiligheid, het brengen van rust, orde en structuur, een plek om je welkom en thuis te voelen. Dan ontstaan er mogelijkheden tot ontwikkeling, uitdaging en een doel om naar te streven. Als Stichting willen wij ook bereikbaar en toegankelijk zijn voor ouders/verzorgers en familieleden van deze jongeren. Bij bezoek uiteraard rekening houdend met wat de medebewoners aan prikkels kunnen verdragen.

Begeleiding van autisme bij (jong)volwassenen

Medewerkers en vrijwilligers vormen de belangrijkste factor bij het realiseren van de doelen van de stichting. De medewerkers hebben ervaring met het werken met jeugd met autisme en zijn vakkundig. Zij beschikken over een flinke dosis humor en zijn flexibel. De medewerkers bejegenen de bewoners respectvol en met genegenheid. Wij vinden het belangrijk dat ook zij zich thuis voelen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Stichting Droomkinderen? Lees meer over onze missie en werkwijze en beleid. Heeft u vragen? Aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord!