Asperger bij kinderen

Het syndroom van Asperger, of aspergesyndroom, is een ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen van sociale interacties en een beperkt aantal interesses en activiteiten. Bij Aspergers is er niet, zoals bij een klassieke autistische stoornis, sprake van verminderde ontwikkeling van taalvaardigheid. Er is eerder sprake van een normale tot soms hoge intelligentie en een gemiddelde neiging tot contact bij asperger bij (jonge) kinderen.

Bieden van rust, orde en structuur aan kinderen met asperger

Bij Stichting Droomkinderen zorgen wij voor de dagelijkse behandeling van asperger bij kinderen tot en met 18 jaar. Hierbij richten wij ons onder andere op rust, orde en structuur en werken wij met een team van enthousiaste medewerkers.

Behandeling van asperger bij kinderen

Een vast team van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers werken aan de behandeling van de kinderen met asperger. Deze mensen zijn ervaren en deskundig  in het begeleiden van jongeren met autisme en/of aanverwante stoornis. Iedere jongere met asperger heeft bovendien een eigen, vaste mentor.

Beleving van kinderen met asperger

Stichting Droomkinderen hanteert een vaste methode en benaderingswijzen. Daarbij zoeken we naar mogelijkheden om aan te sluiten bij de beleving van de kinderen met asperger. Met als doel te komen tot het vergroten van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen.

Veilig en thuis voelen in een woonvorm voor bewoners met asperger

Belangrijk bij het behandelen van asperger bij kinderen is het bieden van veiligheid, het brengen van rust, orde en structuur, een plek om je welkom en thuis te voelen erg belangrijk. Dan ontstaan er mogelijkheden tot ontwikkeling, uitdaging en een doel om naar te streven. Als Stichting Droomkinderen willen we ook bereikbaar en toegankelijk zijn voor ouders of verzorgers en familieleden bij de behandeling van asperger bij kinderen. Bij bezoek uiteraard rekening houdend met wat de medebewoners met asperger of gerelateerde aandoeningen (autisme) aan prikkels kunnen verdragen.

Contact

Heeft vragen over onze stichting, of wilt u meer weten over onze woonvorm? U kunt hier direct contact met ons opnemen.