PDD-NOS

PDD-NOS (Pervasieve ontwikkelingstoornis – niet anderzins omschreven) is een aan autisme verwante stoornis. PDD-NOS kenmerkt enkele symptomen die ook bij autisme voorkomen, maar niet alle. Daarnaast wordt de diagnose gegeven wanneer de symptomen zich op latere leeftijd voordoen, wanneer bepaalde symptomen atypisch zijn voor autisme of er te weinig symptomen vastgesteld zijn (niet alle symptomen van autisme). PPD-NOS wordt vaak op latere leeftijd vastgesteld, omdat er dan ook te weinig bekend is over de kinderjaren.

Begeleiding PDD-NOS

Stichting Droomkinderen begeleidt en ondersteunt deze jeugd. Jongeren en jongvolwassenen met PDD-NOS komen het beste tot hun recht in een kleinschalige setting. Belangrijk vinden wij het bieden van veiligheid, het brengen van rust, orde en structuur aan clienten met een ontwikkelingstoornis. Het bieden van een plek om je welkom en thuis te voelen. Dan ontstaan er mogelijkheden tot ontwikkeling, uitdaging en een doel om naar te streven.

Gespecialiseerd in begeleiden van kinderen met PDD-NOS

Medewerkers en vrijwilligers vormen de belangrijkste factor bij het realiseren van de doelen van de stichting. De medewerkers hebben ervaring met het werken met jeugd met deze ontwikkelingsstoornis en zijn vakkundig. Zij beschikken over een flinke dosis humor en zijn flexibel. De medewerkers bejegenen de bewoners respectvol en met genegenheid. Wij vinden het belangrijk dat ook zij zich thuis voelen.

Woonvorm voor PDD-NOS

Of het nu gaat om een kind met PDD-NOS, asperger of autisme. Wij begeleiden kinderen in onze eigen beschermde woonvorm in Bourtange. Wilt u meer weten over Stichting Droomkinderen? Lees meer over onze missie en werkwijze en beleid.