Certificaten

Stichting Droomkinderen is HKZ GGZ gecertificeerd. Het HKZ GGZ certificaat staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en geeft aan dat onze instelling van de vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg voldoet. De eisen voor een HKZ GGZ certificaat zijn op basis van organisatie, centralisatie van de bewoners, continue optimalisatie, betrouwbare resultaten, en eisen vanuit onze sector en vanuit het perspectief van financiën, clienten en de overheid.

iso-9001-hkz-certificaten

Eerder behaalde certificaten: