Het concept

Dagbesteding voor de bewoners met autisme

De dagelijkse gang van zaken is voor onze bewoners best moeilijk. In de beginperiode krijgt elke bewoner een individueel rooster, compleet toegesneden op zijn kunnen. Dit houdt in dat er sport, muziek, kookdag, kamer schoonmaken, wasdag, taken en hobby’s in worden opgenomen. Uiteraard met de nodige rustmomenten. Voor onze bewoners is dit een houvast om de dag door te komen waardoor zij overzicht hebben. Buiten bovengenoemde voorbeelden van inplannen streven wij ernaar om onze bewoners met de samenleving te laten participeren. Dit gaat in kleine stappen.

Voor iedere bewoner wordt individueel gekeken naar zijn sterke punten en interesses. Zo zijn er extern samenwerkingsverbanden met de plaatselijke bibliotheek, hotel, ruilwinkel, kaarsenmakerij, Radio Westerwolde, en restaurant. Er zijn ook bewoners die extern muziekles krijgen bij een pianoleraar van de muziekschool.

Muziekles, creatieve bezigheden

Eens per week wordt er op locatie pianoles/keyboardles gegeven door een vrijwilligster en eens per twee week komt er een vrijwilligster die creatieve bezigheden begeleidt (ideeën aangedragen door bewoners zelf). Daarnaast komt er een vrijwilliger ons regelmatig helpen met tuinonderhoud en verder voorkomende werkzaamheden. Wij zijn erg blij met de inzet van deze fantastische mensen. Hulp voor de extra zaken kan er nooit genoeg zijn.

Intern zijn er vele zaken die onderhoud/verzorging behoeven. Zo worden taken binnen de locatie onderling verdeeld, maar niet elke dag is hetzelfde. Onderhoudsklusjes (met begeleiding), huishoudelijke taken en tuinonderhoud vergt de nodige tijd. Iedere bewoner heeft taken binnen genoemde dagbesteding. De bedoeling is om hieruit kennis op te doen die zij in de toekomst (wanneer dit mogelijk is) kunnen gebruiken in een eigen woonomgeving.

Hulp bij autisme: kleinschalig en voldoende begeleiding

Stichting Droomkinderen werkt kleinschalig, met maximaal 8 bewoners en kan daardoor helemaal uitgaan van wat elke individuele bewoner graag doet. Door deze kleinschaligheid er is voldoende begeleiding voor de jeugd met autisme of asperger en kunnen we ze ook een fijne structuur bieden.

Ook belangrijk: er zijn geen pesterijen. Mensen steunen elkaar. Wie een moeilijke dag heeft wordt er doorheen gesleept door de anderen. Voor iedere bewoner is dit namelijk herkenbaar. Onze medewerkers werken met plezier, enthousiasme en volledige inzet om dit allemaal te bereiken.

Er zijn geen schoonmakers in de panden. De bewoners zorgen zelf dat het schoon blijft. Zo leren ze ook de eigen omgeving netjes te houden en zijn er geen overmatige prikkels.

Lees meer over Sylvia van der Laan, onze missie en ons aanbod.