Voor wie?

Ongeacht de leeftijd, precieze diagnose en de voorgeschiedenis van onze cliënten kenmerkt de doelgroep zich door een aantal sleutelwoorden, namelijk:

 • Crisis
 • Escalatie
 • Stress
 • Angst
 • Onbegrip

Zolang autismespectrumstoornis (ASS) maar de basis vormt voor problematiek kan een plaatsingstraject bij Stichting Droomkinderen in Bourtange tot de mogelijkheden behoren.

Stabiele en veilige omgeving

Na een periode van escalatie of vastlopen is het belangrijk dat er weer positieve ervaringen opgedaan worden. Hiervoor is toch vaak een lang traject in een stabiele en veilige omgeving nodig. En een oplossing die alle partijen aanspreekt.

Toekomstige bewoners

Toekomstige bewoners staan op een kruispunt in hun leven en besluiten dan dat het zo niet langer kan. Dit gebeurt door het doorbreken van patronen en het aanleren van nieuwe vaardigheden. Zo goed mogelijk functioneren binnen je eigen mogelijkheden kan op maatschappelijk, sociaal of professioneel gebied.

Samen proberen wij de gewenste doelen te bereiken. Van belang is dan ook dat de persoon in kwestie zelf ook aan de start verschijnt. De wil is van groot belang om eigen doelen te verwezenlijken. De weg ernaartoe is namelijk niet eenvoudig en niets werkt zo demotiverend als een aantal mislukte trajecten.

Profiel voor kandidaat-bewoners

 • Autismespectrumstoornis (ASS)

  Gediagnosticeerd met problematiek binnen het ASS, eventueel comorbiditeit. ASS symptomen dienen wel primair aanwezig te zijn.

 • Mannelijk

 • Tussen de 8 en 18 jaar

 • Redelijk zelfredzaam

  IQ >60 – Redelijk zelfredzaam wil zeggen dat de bewoner de volgende dingen zelf kan: zelfstandig aankleden, toilet bezoek, tanden poetsen, eten etc.

Helaas komt niet iedereen in aanmerking. Een onderdeel van ons traject bestaat uit groepsdynamiek. Het is daarom van belang dat een nieuwe bewoner aansluiting vindt bij de reeds bestaande groep. Daarnaast zijn er een aantal contra-indicaties:

 • Verslaving of extreme verslavingsgevoeligheid

 • Comorbiditeit ASS/Schizofrenie

 • Twee of meer psychotische episodes