Ontwikkelingstraject

Na een kennismakingstraject zal in samenspraak met cliënt en/of begeleiders een plan worden opgesteld met daarin concrete doelen. De cliënt wordt zelf betrokken bij dit ontwikkelingstraject, wat de intrinsieke motivatie bewerkstelligt. Tot de mogelijkheden behoren:

 • Training richting zelfstandigheid

  Meer zelfstandigheid ontwikkelen (al dan niet onder begeleiding.)

 • Leren omgaan met dag- en nachtritmes

  Helpen met het opbouwen van een vast dag- en nachtritme.

 • Invullen van vrije tijd

  Helpen hoe ze hun vrije tijd kunnen besteden.

 • Leren van huishoudelijke taken

  Onder meer leren koken, schoonmaken en het wassen van eigen kleding.

 • Sociale training

  Helpen meer sociale contacten op te doen met andere jeugd.

 • Sporten / muziek

  Er zijn mogelijkheden om op muziekinstrumenten te spelen. Ook zijn er sportmogelijkheden (eigen fitness).

 • Leren omgaan met beperkingen

  We leren de inwoners omgaan met de valkuilen en mogelijkheden van hun autisme.

 • Vergroten zelfredzaamheid

  Minder afhankelijk van anderen, waardoor het de bewegingsvrijheid en het zelfbeeld vergroot.

 • Werkritme opbouwen

  Ondersteuning bij het opbouwen van een vast werkritme.

 • Externe/interne werkervaring/dagbesteding

  Stichting Droomkinderen beschikt over een regionaal netwerk voor externe dagbesteding.

ontwikkelingstraject-sportruimte
ontwikkelingstraject-muziek
ontwikkelingstraject-sport-en-beweging
ontwikkelingstraject-piano
ontwikkelingstraject-knutselen