Ontwikkelingstraject

Na een kennismakingstraject zal in samenspraak met cliënt en/of begeleiders een plan worden opgesteld met daarin concrete doelen. De cliënt wordt zelf betrokken bij dit traject, wat de intrinsieke motivatie bewerkstelligt. Tot de mogelijkheden behoren:

 • Training richting zelfstandigheid (al dan niet onder begeleiding)

 • Leren omgaan met dag- en nachtritmes

 • Invullen van vrije tijd

 • Leren van huishoudelijke taken, koken en wassen

 • Sociale training

 • Werkritme opbouwen

 • Sporten / muziek

 • Leren omgaan met beperkingen (valkuilen en mogelijkheden)

 • Vergroten zelfredzaamheid

 • Externe/interne werkervaring/dagbesteding (eigen minicamping).

  Wij beschikken over een regionaal netwerk voor externe dagbesteding.