Onze missie

Stichting Droomkinderen bestaat meer dan 15 jaar als een kleinschalig particulier initiatief, gericht op training, ondersteuning en vorming op basis van 24-uurs zorg. Stichting Droomkinderen biedt een praktijk aanpak: leren door te doen. Gesprekken en theorie zijn voor kinderen met autisme lastig om te zetten naar de praktijk en zakken snel weg.

Begeleidt en ondersteunt jeugd met autisme

Stichting Droomkinderen begeleidt en ondersteunt kinderen tot en met 17 jaar (mannelijke doelgroep) met autisme en aanverwante stoornissen. De stichting is een initiatief van de bevlogen en betrokken Sylvia van der Laan. De directe aanleiding voor het opzetten van deze woonvorm was haar jarenlange ervaring met begeleiding en ondersteuning van mensen in instellingen in het land. Mensen met autisme en aanverwante stoornissen zijn vaak geplaatst op groepen met andere problematiek zoals gedragsproblematiek en/of lichamelijke en/of geestelijke handicap (IQ lager dan 58).

Stichting Droomkinderen is niet gevormd vanuit religieus of antroposofisch oogpunt. Ervaringen en inzichten uit de reguliere zorg staan in beginsel model voor onze aanpak. Onze eigen benadering is erop gericht de grenzen te verleggen, daarbij het vergroten van zelfredzaamheid en het leren omgaan met eigen beperkingen van het kind centraal staat.

Kleinschalige setting

De bewoners komen het beste tot hun recht in onze kleinschalige setting. Zij zijn zelfstandige mensen aan wie wij keuzemogelijkheden willen bieden die professioneel verantwoord zijn, maar ook ruimte bieden voor de bewoner zijn wensen, levensverhaal, waarden en dromen.

In een voormalig hotel aan de rand van Bourtange, is de perfecte locatie gevonden waar het concept vorm gegeven kon worden. Bestaande uit meerdere appartementen en kamers (10 in totaal) met eigen badkamer en soms kitchenette, biedt Stichting Droomkinderen voor iedere kind met autisme privacy en comfort.

Er zijn ook gemeenten die zorg bij ons inkopen, waaronder gemeente Amsterdam. Sinds 2015 is er ook een WTZi erkenning. Daarnaast zijn wij ook aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie.

Een thuis: veilig, rustig, orde en structuur

Stichting Droomkinderen is geen zorgboerderij (geen kleinvee en andere dieren), maar een woonvorm annex trainingscentrum. Van bewoners wordt naar gelang capaciteit, inzet en eigen wil, indien mogelijk, een zekere ambitie verwacht. Dit zal bij aanvang niet altijd aanwezig zijn, maar binnen het concept blijkt onze doelgroep dit zeker te ontwikkelen.

Belangrijk vinden wij het bieden van veiligheid, het brengen van rust, orde en structuur, een plek om je welkom en thuis te voelen. Dan ontstaan er mogelijkheden tot ontwikkeling, uitdaging en een doel om naar te streven. Als Stichting willen we ook bereikbaar en toegankelijk zijn voor ouders/verzorgers. Bij bezoek uiteraard rekening houdend met wat de medebewoners aan prikkels kunnen verdragen.

Zonder onze medewerkers geen Stichting Droomkinderen

Medewerkers vormen de belangrijkste factor bij het realiseren van doelen van Stichting Droomkinderen. De medewerkers hebben ervaring met het werken met deze doelgroep en zijn vakkundig. Zij beschikken over een flinke dosis humor en zijn flexibel, bejegenen de bewoners respectvol en nemen hen serieus. Sterke kanten van de bewoners worden gestimuleerd, de zwakkere kanten worden langzamerhand opgepakt om ook te ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen met een beperking zich thuis voelen.

Een klein team vormt de kern van het concept. Binnen dit team zijn verschillende benodigde disciplines vertegenwoordigd. Wij werken alleen met ervaren personeel die, na jarenlange ervaring binnen de hulpverlening, kwalitatief hoogwaardige begeleiding mogelijk maken. De lijnen binnen onze platte organisatie zijn er kort, zowel voor medewerkers als cliënten en begeleiders.

Meer informatie ontvangen?

Wilt u meer weten over onze missie en bent u geïnteresseerd geraakt in onze woonvorm? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.