Het syndroom van Asperger

Het syndroom van Asperger, of asperger syndroom, is een ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen van sociale interacties en een beperkt aantal interesses en activiteiten. Bij het syndroom van Asperger is er niet, zoals bij een klassieke autistische stoornis, sprake van verminderde ontwikkeling van taalvaardigheid. Er is eerder sprake van een normale tot soms hoge intelligentie en een gemiddelde neiging tot contact bij het aspergersyndroom bij kinderen.

Syndroom van Asperger behandeling

Stichting Droomkinderen begeleidt en ondersteunt kinderen en jongvolwassenen met het aspergersyndroom. Kinderen tot en met 17 jaar met het aspergersyndroom komen het beste tot hun recht in een kleinschalige setting. Belangrijk vinden wij het bieden van veiligheid, het brengen van rust, orde en structuur aan cliënten met het aspergersyndroom. Het bieden van een plek om je welkom en thuis te voelen. Dan ontstaan er mogelijkheden tot ontwikkeling, uitdaging en een doel om naar te streven.

Medewerkers en vrijwilligers die bewoners met het aspergersyndroom begeleiden

Medewerkers en vrijwilligers vormen de belangrijkste factor bij het realiseren van de doelen van de stichting. De medewerkers hebben ervaring met het werken met kinderen en jongvolwassenen met het aspergersyndroom en zijn vakkundig. Zij beschikken over een flinke dosis humor en zijn flexibel. De medewerkers bejegenen de bewoners respectvol en met genegenheid. Wij vinden het belangrijk dat ook zij zich thuis voelen.

Klik hier voor meer informatie over het concept Stichting Droomkinderen en de reden voor de begeleiding en/of behandeling van het syndroom van Asperger in een kleinschalige woonvorm.