Sylvia van der Laan: een onderneemster in geluk

Onvrede huidig zorgaanbod voor stoornissen

Het idee van de stichting is ontstaan uit onvrede met het huidige zorgaanbod en de manier waarop de zorg wordt uitgevoerd. Sylvia van der Laan heeft zo ongeveer alle mogelijke vormen van zorginstellingen van binnen gezien en uiteindelijk geconcludeerd dat bijna nergens mensen met de stoornissen zoals Stichting Droomkinderen die opvangt tot hun recht komen.

Andere aanpak nodig voor begeleiding autisme

Isoleercellen en medicatie zijn aan de orde van de dag. Sylvia maakte alles mee: mishandeling, diefstal van cliënten, een gebrek aan betrokkenheid, slechte hygiëne, vieze en kapotte kleren. In 2007 had ze genoeg gezien en dacht ‘Bekijk het maar, ik doe het zelf.” Met als resultaat de Stichting Droomkinderen.

Geen isoleercellen en medicatie wanneer noodzakelijk

Wij hebben geen isoleercellen. Als medicijnen niet echt noodzakelijk zijn, wordt de medicatie afgebouwd (uiteraard in overleg met de behandelaars van de bewoners). Nu is vaak een wandeling genoeg om de gemoederen tot bedaren te brengen.

Cliënten voelen zich welkom

Sylvia en de andere begeleiders nemen de cliënten serieus, luisteren naar hun wensen. Daardoor voelen ze zich welkom. Soms voor de eerste keer in hun leven…

Gecertificeerd voor Geestelijke Gezondheidszorg

Sinds juli 2013 is onze inzet, missie en visie aangevuld met een HKZ GGZ certificaat. Dit is ter bevestiging dat Stichting Droomkinderen voldoet aan de normen zoals neergelegd in het HKZ Certificatie-schema Instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg. Eveneens voldoen wij hiermee aan de eisen gesteld in de norm NEN-EN-ISO 9001. Dit betreft begeleiding en het bieden van werk en onderdak aan mensen met autisme en/of aanverwante stoornis.

Wilt u meer weten over Sylvia van der Laan of Stichting Droomkinderen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.

bourtange