Werkwijze, beleid, veiligheid en kwaliteit

Ervaren en gemotiveerde medewerkers

Een vast team van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Daar werken wij mee. Mensen die ervaren en deskundig zijn in het begeleiden van jeugd met autisme en/of aanverwante stoornissen zoals PDD-NOS, ADHD en Asperger. Iedere bewoner heeft een eigen vaste mentor. We hanteren een vaste methode en benaderingswijze. Duidelijkheid, veiligheid en vertrouwen zijn de sleutelwoorden. Daarbij zoeken wij naar mogelijkheden om aan te sluiten bij de beleving van de bewoner. Met als doel te komen tot het vergroten van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen. Er wordt ook naar externe passende dagbesteding gezocht indien de bewoner daar aan toe is. Indien een bewoner specialistische hulp nodig heeft, wordt hij doorverwezen naar Lentis, Accare of het Autismeteam Groningen waar goede contacten mee zijn.

Veiligheid en zorgkwaliteit

De wens te voldoen aan de strengste eisen is nauw verweven met de idealen van de stichting. Deze idealen zijn vertaald in speerpunten van beleid en daarna vertaald in doelen. Speerpunten zijn veiligheid en zorgkwaliteit. Als kleine organisatie is Stichting Droomkinderen ook WTZi erkend. De kleinschaligheid is een kracht, maar kent ook zijn reële beperkingen. Ontkennen van die beperkingen is juist een uitholling van het kwaliteitssysteem. Het implementeren van onrealistische beleidsplannen of een overdaad aan regelgeving zou teveel beslag leggen op een klein team.

Toch willen voldoen aan onze eigen eisen omtrent veiligheid en kwaliteit vergt creativiteit en realisme. Maar ook blijft het consequent centraal stellen van speerpunten een investering op zich. Een strenge selectie tijdens een intake staat centraal in het kunnen bieden van veiligheid en kwaliteit.

Veiligheid is dan basis van een traject. Veiligheid is niet alleen een randvoorwaarde voor vertrouwen, het is ook in praktisch opzicht belangrijk. Het veilig werken en uitvoeren van andere taken is belangrijk. Er zijn in ons bestaan nog geen ongevallen geweest!

Werkwijze: inspraakmogelijkheden voor de bewoners

Om een optimale zorgkwaliteit te bereiken zijn er veel inspraakmogelijkheden. Ook is er de mogelijkheid om feedback te geven op onze aanpak. Wij werken met een eigen aanpak en deze omvat veel meetmomenten en een zeer gedetailleerd zorgplan. Kwaliteit komt ook tot uiting in onze waarderingscijfers: een 8,8 van de bewoners en een 8,9 van de ouders de laatste 4 jaar.