Algemene informatie

Bent u op zoek naar specifieke informatie over hoe onze stichting werkt? Wij geven u algemene informatie over de volgende onderwerpen:

Financiering

De financiering is mogelijk met een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de AWBZ. Met een PGB kan de cliënt zelf de zorg bij ons inkopen. Naast het PGB-budget wordt een eigen bijdrage voor extra zorg gevraagd.

Er zijn ook gemeenten die zorg bij ons inkopen, waaronder de Gemeente Amsterdam.

Persoonlijk ontwikkelingsplan: welke zorg is nodig?

Een ondersteuningsplan begint met het inventariseren van de zorg die het kind nodig heeft. Daarnaast wordt gekeken naar de persoonlijkheid, specifieke vaardigheden en interesses. Op die manier kunnen we bepalen welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. We vragen de ouders of verzorgers om instemming met het ondersteuningsplan. Alleen dan wordt een fundamentele basis gelegd van waaruit gestart kan worden. Eens per jaar wordt het ondersteuningsplan geëvalueerd met de ouders of verzorgers.

Afspraken over de leefomgeving

Duidelijkheid schept rust en veroorzaakt minder stress. Afspraken over de leefomgeving zijn dan ook onmisbaar. Om geluidsoverlast te voorkomen, te zorgen dat mensen op tijd gaan slapen, samen aan tafel eten etc. We zorgen er in overleg met de bewoners ook voor dat iedereen een taak krijgt en dat er bij toerbeurt van taak wordt gewisseld. Afspraken en bijzonderheden van de dag worden vermeld op een bord in de gezamenlijke ruimte. We stimuleren kinderen om actief bezig te zijn en geven regelmatig complimenten.

Rapportagesysteem: welbevinden en evaluatie

Met een simpel rapportagesysteem wordt het welbevinden van de bewoner in kaart gebracht: Welke emoties waren er? Hoe was de gemoedstoestand? Voor iedere medewerker is het duidelijk en overzichtelijk hoe het kind die dag heeft gefunctioneerd. Elke dag wordt ook met de cliënt zelf besproken en eventueel geëvalueerd.

Klachtencommissie

Bent u ergens ontevreden over, of heeft u een klacht over onze zorg? We gaan graag met u in gesprek en op zoek naar een oplossing.

Wilt of kunt u de klacht niet bespreekbaar maken met ons, of wenst u onafhankelijke ondersteuning hierbij, dan kunt contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie waar we zijn aangesloten om onvrede en klachten over onze zorg te helpen oplossen. Heeft u uw klacht of onvrede opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past.

Als er informatie ontbreekt of onduidelijk is, nemen zij contact met u op om het volledig te maken en ervoor te zorgen dat de klachtenprocedure goed opgestart wordt.

Wilt u advies over hoe u om kunt gaan met een situatie waar u ontevreden over bent? Ook dan kunt u contact opnemen met Klachtenportaal Zorg. U start dan nog geen procedure op.

Geef uw klacht door met het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg. U kunt ook een e-mail sturen aan info@klachtenportaalzorg.nl. Weet u niet welke klachtenprocedure voor u geldt? Ook daar kan Klachtenportaal Zorg u mee helpen.

Klachtenportaal Zorg
Westeinde 14A
BJ Enkhuizen
Tel: 0228-322205
Website: www.klachtenportaalzorg.nl

Kunt u de gewenste informatie niet vinden op onze website? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.