Algemene informatie

Bent u op zoek naar specifieke informatie over hoe onze stichting werkt? Wij geven u algemene informatie over de volgende onderwerpen:

Financiering

De financiering is mogelijk met een persoonsgebonden budget (PGB) vanuit de AWBZ. Met een PGB kan de cliënt zelf de zorg bij ons inkopen. Naast het PGB-budget wordt een eigen bijdrage voor extra zorg gevraagd.

Er zijn ook gemeenten die zorg bij ons inkopen, waaronder de Gemeente Amsterdam.

Persoonlijk ontwikkelingsplan: Welke zorg is nodig?

Een ondersteuningsplan begint met het inventariseren van de zorg die de cliënt nodig heeft. Daarnaast wordt gekeken naar de persoonlijkheid, specifieke vaardigheden en interesses. Op die manier kunnen we bepalen welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn. We vragen de ouders, verzorgers of partners om instemming met het ondersteuningsplan. Alleen dan wordt een fundamentele basis gelegd van waaruit gestart kan worden. Eens per jaar wordt het ondersteuningsplan geëvalueerd met de ouders, verzorgers of partners.

Afspraken over de leefomgeving

Duidelijkheid schept rust en veroorzaakt minder stress. Afspraken over de leefomgeving zijn dan ook onmisbaar.
Om geluidsoverlast te voorkomen, te zorgen dat mensen op tijd gaan slapen, samen aan tafel eten etc. We zorgen er in overleg met de bewoners ook voor dat iedereen een taak krijgt en dat er bij toerbeurt  van taak wordt gewisseld. Afspraken en bijzonderheden van de dag worden vermeld op een bord in de gezamenlijke ruimte. We stimuleren mensen om actief bezig te zijn en geven regelmatig complimenten.

Rapportagesysteem: Welbevinden en evaluatie cliënt

Met een simpel rapportagesysteem wordt het welbevinden van de bewoner in kaart gebracht: Welke emoties waren er? Hoe was de gemoedstoestand? Voor iedere medewerker is het duidelijk en overzichtelijk hoe de cliënt die dag heeft gefunctioneerd. Elke dag wordt ook met de cliënt zelf besproken en eventueel geëvalueerd.

Klachtencommissie

Een klacht kunt u het beste eerst met ons bespreken en wel met de persoon die het aangaat. Dat kan de begeleider in kwestie of de persoonlijk begeleider zijn. Door te praten over een klacht vinden we vaak al een oplossing. Bent u toch niet tevreden dan kunt u dit melden bij de directeur. Komen we er dan nog niet uit, dan schakelen wij Klachtenportaal Zorg  in.

Onafhankelijkheid
De Klachtencommissie behandelt uw klacht onafhankelijk. Dat wil zeggen dat de leden van de klachtencommissie niet verbonden zijn aan zorgorganisaties.

Deskundigheid
De leden van de klachtencommissie hebben zelf lange tijd in de zorg voor mensen met een handicap gewerkt. Of zijn om andere redenen deskundig. Ze weten wat belangrijk is voor mensen met een handicap. Ze weten waar het om gaat in de zorg.

Doel
Het doel van de behandeling van de klacht is duidelijkheid. Duidelijkheid over wat er nu precies gebeurd is. En wat er eigenlijk had moeten gebeuren.

Klachtenportaal Zorg
Westeinde 14A
BJ Enkhuizen
Tel: 0228-322205
Website: www.klachtenportaalzorg.nl

Kunt u de gewenste informatie niet vinden op onze website? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.