Wat is een autismespectrumstoornis (ASS)

Als je de diagnose autismespectrumstoornis (ASS) hebt, wordt informatie in je hersenen anders verwerkt dan bij anderen. Kinderen met ASS ontwikkelen zich over het algemeen op een andere manier dan leeftijdsgenootjes. Geen kind met autismespectrumstoornis is gelijk. Dit maakt het ook erg lastig om gedrag van kinderen met autisme op de juiste wijze te duiden.

Autisme

Sinds een aantal jaar zijn verschillende soorten autisme (klassieke autisme, het syndroom van Asperger en PDD-NOS) overgegaan in een soort overkoepelende diagnose: Autisme. Door deze verandering voldoet een groep mensen niet meer aan de criteria die de DSM V als voorwaarden stelt voor een diagnose. Vandaar dat wij in sommige gevallen wel kunnen plaatsen, ook als is er officieel geen sprake meer van Autisme. Er zijn dan wel voldoende kenmerken aanwezig, denk aan een grote groep jongeren die eerder wel de diagnose PDD-NOS kregen. Ditzelfde geldt ook voor ADHD; jongeren met deze diagnose hebben vaak veel baat bij een aanpak gericht op structuur, prikkelvermindering en duidelijkheid.

Kenmerken autismespectrumstoornis

De diagnose autisme wordt vaak vastgesteld door een psychiater of psycholoog aan de hand van een aantal kenmerken. Er zijn twee hoofdgroepen, deze hoofdgroepen zijn weer verdeeld in kenmerken.

  1. Sociale communicatie. Enkelebelangrijke kenmerken zijn; tekortkomingen in mondelinge en fysieke communicatie, weinig initiatief om dingen samen te doen, weinig reactie op voorstellen van een ander om iets samen te doen en moeite met het krijgen van vrienden.
  1. Beperkt en repetitief (herhalend) gedrag. Enkele belangrijke kenmerken zijn; moeite met veranderingen, moeite om gedrag aan te passen, beperkt aantal hobby’s of interesses, de beperkte interesses belemmeren zijn of haar ontwikkeling op ander gebieden, stress als de activiteit zelf veranderd wordt.

Deze lijst bevat niet alle kenmerken, ook zijn de kenmerken soms meer aanwezig en soms bijna niet.

Specialistische zorg voor kinderen met autisme

Wanneer er bij een kind autisme wordt vastgesteld, heeft hij of zij beperkingen in sociale omgang, communicatie en verbeelding. Dit beïnvloedt in meer of mindere mate kinderen in hun dagelijks functioneren op school, werk, binnen het gezin en sociale relaties. Dit ligt aan de mate van ernst van de kenmerken. Er zij drie mate van ernst. Elk kenmerk kan dus apart worden gemeten en alle kenmerken tezamen vormen de basis voor de mate van autisme.

Vaak uit autisme zich op jonge leeftijd. Als ouders om hulp vragen horen wij vaak dat kinderen zijn vastgelopen op school, veel gamen of internetten (schermverslaving), eenzaam zijn en hun slaapritme uit balans is. Dit gedrag is in sommige gevallen niet meer goed te corrigeren door dwingend gedrag. Hierdoor verandert de rol van de ouder in die van een hulpverlener en dat is soms te zwaar voor het gezin.

Stichting Droomkinderen

Stichting Droomkinderen begeleidt en ondersteunt kinderen tussen de 8 en 18 jaar met ASS vanuit haar woonvorm in Bourtange. Hierbij leren de kinderen omgaan met hun beperkingen en bouwen zij aan hun toekomst. In een maatwerktraject werken wij samen aan duidelijke einddoelen, bijvoorbeeld doorbreken van oude patronen en zelfredzaamheid. In dit traject nemen wij natuurlijk omgaan met telefoon, sociale media of gamen mee.

Kunt u de gewenste informatie niet vinden op onze website? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord.