Hulpverlening asperger

Stichting Droomkinderen is een kleinschalige woonvorm voor jongeren en jongvolwassenen met Asperger. Bij de hulpverlening die wij uitvoeren vindt geen behandeling van asperger zelf plaats. Onze hoofdtaak ligt voornamelijk bij de hulpverlening bij asperger. Dat wil zeggen dat bij ons begeleiding en ondersteuning wordt gegeven bij kinderen met asperger die nodig zijn bij het functioneren in het dagelijks leven (rust, veiligheid, duidelijkheid en structuur).

Zorginstelling voor asperger

Wij zijn een zorginstelling voor autisme die uiteraard zorg draagt voor een goed (behandel)contact met psychiater, psycholoog of andere specialismen die nodig zijn voor kinderen en jongvolwassenen met asperger (indien nodig).

Wie zorgen voor de hulpverlening asperger?

Een vast team van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers staat dagelijks klaar om te voorzien in de hulpverlening voor onze cliënten met asperger. Deze medewerkers zijn stuk voor stuk ervaren en deskundig in het bieden van hulpverlening van kinderen en jongeren met asperger en/of aanverwante stoornis. Iedere bewoner heeft bovendien een eigen, vaste hulpverlener. We hanteren een vaste methode en benaderingswijzen.

Beleving van de bewoner

Wij zoeken constant naar mogelijkheden om onze dienstverlening aan te laten sluiten bij de beleving van de bewoner. Het doel hiervan is het vergroten van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen. Ook een psychologe maakt deel uit van het team.

Het ondersteuningsplan bij de hulpverlening

Een ondersteuningsplan voor cliënten met asperger begint met het inventariseren van de zorg die de cliënt nodig heeft. Daarnaast wordt gekeken naar de persoonlijkheid, specifieke vaardigheden en interesses van onze kinderen met asperger. Op deze manier kunnen we bepalen op welke ontwikkelingsmogelijkheden wij onze dienstverlening moeten afstemmen.

Fundamentele basis: ondersteuningsplan

We vragen de ouders of verzorgers om instemming met het plan voor hulpverlening asperger. Hiermee wordt een fundamentele basis gelegd van waaruit gestart kan worden voor de hulpverlening bij asperger. Eens per half jaar wordt het ondersteuningsplan geëvalueerd met de ouders en verzorgers.

Contact

Heeft vragen over onze stichting, of wilt u meer weten over onze hulpverlening bij asperger? U kunt hier direct contact met ons opnemen.