Hulpverlening autisme

Stichting Droomkinderen is een kleinschalige woonvorm voor jongeren en jongvolwassenen met autisme. Bij ons vindt er echter geen behandeling van autisme plaats. Wij doen hulpverlening bij autisme (hulpverlening asperger, hulpverlening PDD/NOS en ADHD) Hulpverlening houdt in dat wij begeleiding en ondersteuning verzorgen bij personen met autisme en aanverwante stoornissen die nodig zijn bij het functioneren in het dagelijks leven (rust, veiligheid, duidelijkheid en structuur). Wij zijn een zorginstelling voor hulpverlening bij autisme die uiteraard zorg draagt voor een goed (behandel)contact met psychiater, psycholoog of andere specialismen die nodig zijn voor kinderen en jongvolwassenen met autisme (indien nodig).

Wie zorgen voor de hulpverlening autisme?

Een vast team van enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. Onze hulpverlening bij autisme wordt gedaan door mensen die ervaren en deskundig zijn in het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme en/of aanverwante stoornis. Iedere bewoner heeft bovendien een eigen, vaste hulpverlener. Hierbij hanteren wij vaste methoden en benaderingswijzen. Bij onze hulpverlening autisme, zoeken wij altijd naar mogelijkheden om aan te sluiten bij de beleving van de bewoner. Het doel hiervan is het komen tot het vergroten van het zelfvertrouwen en het vertrouwen in anderen. In ons team is ook een psychologe aanwezig.

Ondersteuningsplan bij de hulpverlening

Het ondersteuningsplan bij onze hulpverlening autisme begint met het inventariseren van de zorg die de cliënt met Autisme nodig heeft. Daarnaast wordt gekeken naar de persoonlijkheid, specifieke vaardigheden en interesses. Op die manier kunnen we bepalen welke op ontwikkelingsmogelijkheden wij bij onze hulpverlening kunnen  inspelen. We vragen de ouders, verzorgers of partners van de cliënt met autisme om instemming met het ondersteuningsplan. Alleen dan wordt een fundamentele basis gelegd van waaruit gestart kan worden. Eens per half jaar wordt het ondersteuningsplan geëvalueerd met de ouders, verzorgers of partners.

Contact

Heeft vragen over onze stichting, of wilt u meer weten over onze hulpverlening bij autisme? U kunt hier direct contact met ons opnemen.